Dit is niet om u bang te maken. Het afsluiten van een hypotheek is een van de grootste financiële beslissingen die u in uw leven zult nemen. Een schuldverplichting die 30 jaar overspant, als u de traditionele hypotheekroute kiest, heeft zijn inherente risico’s. In plaats van bang te zijn, moet u op uw hoede zijn voor deze risico’s en weten wat u kunt doen om ze te vermijden of te beheren gedurende de levenscyclus van de hypotheek. Vaak heb je hierbij bepaalde documenten lenen, want zonder documenten geld lenen bij bkr is vaak onmogelijk. 

Te veel lenen

Het is een veel voorkomend scenario om in aanmerking te komen voor een grotere lening, meer dan je had gehoopt. En het zal nu geen probleem zijn omdat het financieel goed met je gaat en je je grotere hypotheekbetalingen kunt veroorloven. 

Maar u moet altijd rekening houden met de lange termijn, uw toekomstplannen, opdoemende grote uitgaven, mogelijke schommelingen of verlies van inkomen, enz. Kunt u uw hypotheek betalen als een van deze dingen gebeurt? Hebt u genoeg spaargeld, een noodfonds misschien, om als buffer te dienen? Hoe lang bent u van plan in het huis te blijven wonen? Dit zijn slechts enkele van de talloze dingen die u moet overwegen bij het lenen van een hypotheek en het effect daarvan op uw toekomstige financiën.

Om een ongunstig financieel scenario te voorkomen, neemt u een hypotheek die u nu en later gemakkelijk kunt betalen. Zo kunt u er soms ook beter voor kiezen om een minilening af te sluiten.

Niks begrijpen van je hypotheek

Dit juridische document beveiligt uw terugbetaling van de lening gebonden aan het huis als onderpand. In eerste instantie gaan u en uw geldschieter een promesse of hypotheekakte aan, d.w.z. dat u uw lening zult terugbetalen. Wanneer die lening vervolgens wordt gebruikt om het huis te kopen, wordt het een hypotheek.

In het hypotheekcontract worden de aflossingsvoorwaarden vastgelegd, die op zich technisch en moeilijk te begrijpen kunnen zijn voor een leek. Sommige mensen huren een advocaat in om de taal van het contract te begrijpen.

Lees altijd het contract, stel vragen, stel een punt van zorg, vraag juridisch advies als er iets is dat u niet begrijpt of dat u niet bevalt op het document. Teken pas als u alles volledig begrepen hebt.

Het risico om weg te lopen van uw hypotheek.

Het klinkt vrij gemakkelijk om weg te lopen en uw hypotheekschuld achter te laten. Maar, u komt in ernstige problemen als u uw hypotheekbetalingen niet op tijd doet of de aflossing helemaal overslaat.

Herinnert u zich uw hypotheekcontract nog? Daarin staat wat de geldverstrekker kan doen als u in gebreke blijft met uw schuldverplichtingen.

  •       U kunt worden belast met late vergoedingen voor het inleveren van te late maandelijkse betalingen.
  •       U kunt uw huis verliezen als u uiteindelijk in gebreke blijft met uw lening.
  •       U kunt nog steeds geld verschuldigd aan de geldschieter als de inbeslagneming verkoop niet aan de lening voldaan.
  •       U kunt andere activa verliezen als u een strategische fout heeft gemaakt of als u besluit om weg te lopen van uw hypotheekschuld maar u doet het goed met uw andere schulden.

U zult uw credit score ruïneren. Inbeslagname, bijvoorbeeld, blijft zeven jaar op uw kredietrapport staan. Hoewel het effect ervan na verloop van tijd zal afnemen, kan het u de volgende keer belemmeren of bemoeilijken om leningen te krijgen.

Van het lenen tot het terugbetalen, oefen controle uit over uw hypotheekzaken, inclusief risico’s die van nature aanwezig zijn, maar te voorkomen zijn in elk streven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.